" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'ordre sobre normalització dels instruments de planejament urbanístic

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic

Fase 2 de 2
Fase de tancament 01-10-2018 - 01-12-2018
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

La norma tindrà per finalitat establir l’estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanístiques del sòl que permeti homologar els documents dels plans urbanístics, així com determinar els requeriments tècnics de presentació d’aquests documents per mantenir el sistema d’informació urbanística integrada de Catalunya

 

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

La norma tindrà per finalitat establir l’estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanístiques del sòl que permeti homologar els documents dels plans urbanístics, així com determinar els requeriments tècnics de presentació d’aquests documents per mantenir el sistema d’informació urbanística integrada de Catalunya

Objectius de la iniciativa

L’experiència des de la posada en funcionament del mapa urbanístic de Catalunya ha demostrat que constitueix una eina altament utilitzada pels operadors urbanístics i per tota la ciutadania ja que permet una lectura contínua i fàcil del planejament urbanístic general aprovat. Per això, més enllà de la conveniència de facilitar l’actualització permanent del Mapa urbanístic de Catalunya, es considera necessari encetar el camí de la homologació de la documentació dels plans urbanístics mitjançant la normalització de les claus urbanístiques de classificació i qualificació del sòl i la seva representació gràfica. Aquesta mesura pot contribuir a millorar la transparència i la simplificació de l’ordenament urbanístic ja que l’establiment d’un llenguatge comú d’aplicació a tot el territori pot facilitar de manera important la comprensió i l’aplicació dels plans.

La norma establirà l’estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació del sòl a seguir pels instruments de planejament urbanístic

Pel que fa als requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic general als òrgans urbanístics de la Generalitat a l’efecte d’aprovació definitiva es concretaran en la inclusió d’una carpeta digital, anomenada Estàndard MUC, que s’ha d’estructurar d’acord amb un model normalitzat.

Objectiu de la consulta

L’objecte de la consulta es copsar l’opinió, en especial, dels col·legis professionals més estretament relacionats amb l’urbanisme, com són els col·legis d’arquitectes, sobre com haurà de ser l’estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació del sòl a seguir pels instruments de planejament urbanístic.

Qui participa Al conjunt de ciutadans i organitzacions, i especialment a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Consell de Col·legis d’Arquitectes de Catalunya i al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.
Departament Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Juliol de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-07-137

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/instrumentsplanejamenturbanistic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/instrumentsplanejamenturbanistic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Seguidores