" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

#interculturalitat PNI = Compromisos de Govern + Els teus Compromisos

Fase 2 de 4
Participació 15/10/2019 - 31/08/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  01/03/2019 - 12/10/2019

  Elaboració del document marc

  El document marc del Pacte Nacional per la Interculturalitat ha de servir com eina per a la reflexió, el debat i l'elaboració conjunta dels "Compromisos de Govern" i dels "Teus Compromisos". És un document elaborat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania que ha incorporat les esmenes que l'acadèmia va fer a un text previ (anomenat "Document 0"), les aportacions de totes les unitats de la Generalitat representades en la Comissió Interdepartamental d'Immigració i, per últim, de les vocalies de la Taula de Ciutadania i Immigració.

  El resultat final es pot consultar aquí. 2. 2
  15/10/2019 - 31/08/2020

  Participació

  El procés participatiu del Pacte Nacional per la Interculturalitat tindrà diferents actuacions:

  • Aportacions als compromisos de Govern: el Govern de Catalunya proposa una sèrie de compromisos, a donar compliment abans del 2030, que es recullen en el document "Compromisos del Govern per la Interculturalitat". Qualsevol persona que vulgui esmenar o debatre aquestes propostes, ho podrà fer al llarg del 2019 i del 2020, tot recollint en aquesta pàgina web totes les esmenes proposades. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, recopilarà i processarà totes les aportacions i farà un informe de retorn que inclourà una explicació sobre quines esmenes han estat acceptades i quines rebutjades. Qualsevol persona pot fer una aportació als compromisos de govern fent clic aquí.


  • Jornades de participació territorials i sectorials: Al llarg del 2019 i del 2020, es realitzaran sessions presencials de participació territorials i sectorials que pretenen aplegar actors clau com el món local, la societat civil organitzada i els diversos grups d'interès. Aquestes jornades tindran dues fases. La primera, de debat, ha de portar als participants a reflexionar sobre què poden fer en el seu territori, entitat, col·lectiu, etc. per a la Interculturalitat. A la segona fase, de compromís, els participants podran decidir de manera autònoma quins són els seus compromisos davant la incorporació de la interculturalitat en la seva acció quotidiana. Aquests compromisos aprovats s'enviaran a l'apartat "Els teus compromisos" d'aquesta mateixa pàgina web, per tal que la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania els pugui incorporar al text definitiu del pacte.


  • Altres jornades de participació: Al llarg del 2020, es realitzaran jornades de participació en l'espai públic amb l'objectiu de recollir més aportacions tant als "Compromisos de Govern" com als "Teus compromisos". Per una altra banda, en aquesta mateixa pàgina web a l'apartat "Sessions autogestionades", es facilitarà una guia per tal que qualsevol entitat, col·lectiu o grup de persones puguin treballar de forma autònoma el seu propi procés participatiu que els permetrà aportar el compromisos al Pacte Nacional per a la Interculturalitat.


 3. 3
  01/09/2020 - 01/11/2020

  Retorn

  El procés participatiu, a la fase de retorn, tindrà dues activitats principals:

  • Una sessió de retorn presencial on es presentaran les principals conclusions a finals del mes de novembre de 2020 (data, hora i lloc per determinar).
  • Publicació d'un informe de retorn, en aquesta mateixa pàgina web, que donarà resposta a les esmenes que s'hagin recollit als "Compromisos de Govern" i que inclourà una explicació sobre quines esmenes han estat acceptades i quines rebutjades.
 4. 4
  01/11/2020 - 18/12/2020

  Redacció del Pacte Nacional per a la Interculturalitat

  A partir del document marc i dels compromisos que tots els actors aportin al procés participatiu, es redactarà un document final on es recolliran tant els "Compromisos de Govern", que correspondran a aquelles actuacions que la Generalitat adoptarà a nivell general i que es comprometrà a incorporar en les seves polítiques públiques, com els "Teus Compromisos", que seran aquells que les entitats, les administracions locals i els diferents col·lectius adoptaran i incorporaran a la dinàmica de transformació social que pretén provocar el Pacte Nacional per a la Interculturalitat.