" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la  Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la   Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Des del 27 de febrer i fins al 26 de març convidem a la ciutadania i als diferents actors obligats per la Llei a fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat

L’objectiu de la consulta prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte aquells punts que permetin una millor elaboració del reglament.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert considera necessari desenvolupar reglamentàriament tres matèries incloses a la Llei, en concret:

- Les disposicions generals previstes (Títol I);

- Les obligacions de publicitat activa (Títol II);

- El dret d’accés a la informació pública (Títol III).

 

Per tot això, la consulta pública prèvia es fixa els objectius següents:

- Conèixer quins són els principals problemes d’aplicació de la LTAIB, en relació amb aquestes matèries, que convé desenvolupar reglamentàriament.  

- Identificar quins són els aspectes  d’aquestes matèries que, per la seva naturalesa o complexitat d’interpretació, es  considera necessari reglamentar.  

 

Debat obert

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat així com documentació d’interès (veure enllaços):

- Creieu que el reglament hauria de contribuir a delimitar els subjectes obligats per la Llei de Transparència?

- Aquesta norma facilitarà l’aplicació de la Llei de Transparència per part d’ens locals, entitats del sector públic, universitats públiques, i d’altres subjectes obligats diferents de l’Administració de la Generalitat?

- Quins aspectes de publicitat activa s’haurien de concretar amb aquesta iniciativa normativa?

- Hi ha algun element del dret d’accés la regulació del qual sigui prioritària?

 

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; governobert.exteriors@gencat.cat.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG) és una norma de gran abast, que fa aconsellable una primera reglamentació parcial.

Amb aquesta iniciativa es pretén apropar l’Administració a la ciutadania per tal de generar una relació de confiança, i treballar el reglament amb la col·laboració dels actors implicats.

Propostes Veure tots (6)

Agraint l'oportunitat de participar en la consulta prèvia a l'elaboració del reglament de la Llei...
A parer meu, reglament hauria de dissipar un dubte relacionats amb la transparència del correu...
Penso que la GAIP hauria de tenir competència per decidir sobre els afers de la publicitat activa...
En relació a la publicitat activa, considero imprescindible el regular un procediment que permeti...
Veure tots (6)
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Disposa de retorn No
Data de finalització 26 de Març de 2017
Referència: II-PART-2017-02-61

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-19-2014/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-19-2014/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

2

Seguidores

6

Propostes