" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Codificar en un únic text legal per a millorar la seguretat jurídica

15/07/2022 09:10  

Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP). Aquesta tècnica legislativa ja s’ha utilitzat en l’àmbit concret de la contractació pública, en la Llei foral 2/2018, de 13 d’abril, de contractes públics de Navarra. Disposar d’un únic text legal, permetria, a la vegada corregir, les contradiccions internes de la LCSP així com les imprecisions i redaccions d’alguns preceptes que són confusos i que afecten al principi de seguretat jurídica.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-07-84405
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

You've made so many great points here that I've read your post a few times. Much of your point of view is in line with mine. https://redactlegame.com

La proposta de disposar d'un únic text legal en lloc de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP) és una tècnica legislativa que s'ha utilitzat en altres àmbits, com la contractació pública a la Llei foral 2/2018 de Navarra. No obstant això, cal tenir en compte que la consolidació de dues normes en una sola pot ser un procés complex i requerir una anàlisi detallada de com els dos conjunts de regulacions s'ajusten o es contradigixen. Aquest procés pot implicar la revisió i la modificació de diversos articles i disposicions.
https://qrcodescanner.org/

Legal documents are extremely complicated and difficult to understand, so please visit our site and relax https://flaglegame.net/

Visit our website if you enjoy watching entertainment on the internet; many of the newest and most well-known games are available for free right now. https://retrogamesonline.io

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...