" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Amb aquesta iniciativa es vol regular en una única norma amb rang legal la contractació pública de forma sistematitzada, completa, i simplificada, que doti el sistema d’harmonia interna, amb vocació de ser la norma general comuna en matèria de contractació pública en l’àmbit del sector públic de Catalunya, i que adapti i complementi la legislació bàsica. 

Objectiu de la consulta

Recollir opcions sobre quin hauria de ser el contingut d'una norma sobre contractes públics aplicable a tot el sector públic de Catalunya, que fixi un marc general comú, però que reculli les especificitats de les diferents administracions públiques catalanes, així com propostes en relació amb els objectius d'aquesta iniciativa. 

Preguntes per orientar les aportacions

 1. Creieu que és necessari adaptar el marc normatiu bàsic en matèria de contractació pública a les especificitats de les administracions públiques catalanes? Assenyaleu els aspectes més significatius.
 2. Considereu que s'ha descrit bé el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
 3. Quines mesures proposaríeu per tal de facilitar l'accés a les licitacions públiques de les pimes, els autònoms i les entitats d'economia social?
 4. Com es podrien fer més accessibles les dades de contractació per fer més efectiu el principi de transparència?
 5. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bones pràctiques en la contractació pública?
 6. Quins aspectes s'haurien de valorar per a l'impuls de la contractació estratègica?
 7. Quines mesures de caràcter social a incorporar en els contractes públics considereu que podrien ser més efectives?
 8. Quins mecanismes de millora i simplificació dels processos de contractació considereu que s'haurien de valorar?
 9. En quins àmbits creieu que les centrals de compres poden ser un bon mecanisme de racionalització de la contractació pública?
 10. Quins sistemes d’avaluació dels contractes podrien ser útils per verificar-ne el correcte compliment?
 11. Penseu que s'haurien de preveure d'altres objectius?


Documentació addicional

Normativa sobre contractació pública

Propostes Veure tots (36)

Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
 • Creat el
  31/08/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (36)
Qui hi participa Ciutadania, entitats de representació empresarial i professional, organitzacions sindicals, entitats vinculades a la transparència, entitats especialitzades en sistemes organitzatius, especialistes en gestió de compres, experts en noves tecnologies, col·legis professionals, empleats públics i persones expertes en contractació pública i dret administratiu, entitats de representació de les petites i mitjanes empreses, entitats del tercer sector, i persones i entitats expertes en medi ambient.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Contractació Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 30 de Juny de 2022
Data de finalització 30 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2022-06-519

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>