" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
 • Creat el
  20/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
 • Creat el
  01/09/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0