" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
  • Creat el
    22/07/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
  • Creat el
    29/07/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...