" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
  • Creat el
    29/07/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...