" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Procediment obert simplificat de tramitació sumària

20/07/2022 09:16  

Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació especialment sumària per a contractes de quantia escassa que ha de suposar la consolidació de la publicitat i l’eficiència en qualsevol contracte públic, per reduir la contractació directa a situacions extraordinàries”. El procediment obert simplificat sumari s’hauria de configurar com un contracte menor amb publicitat.

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2022-07-84436
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84436/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84436/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...