" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Responsable del contracte i unitat seguiment

21/07/2022 09:45  

La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, Responsable del contracte i Persona que actua en defensa de l’interès general en els contractes de concessions. Però no estan definits clarament els rols de cadascun d’aquests actors, induint a confusió. La futura LCPC podria resoldre aquest problema, regulant sistemàticament les tres figures, més enllà del seu possible desenvolupament reglamentari.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2022-07-84445
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84445/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84445/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Xavier Garro

Estic plenament d'acord. Però el desenvolupament de l'actual normativa de contractació pública requereix de l'ampliació de mitjans personals que s'hi dediquen, a banda de la formació tècnica adequada. No tindrà sentit fer més normativa i més detallada si finalment, tot recau en unitats que normalment ja han quedat sobresaturades per l'aplicació de les disposicions de la LCAP.

Helpful

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...