" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Canvis a "Objectiu de la contractació pública"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"es"=>"Objectiu de la contractació pública"}
 • +{"es"=>"Objectiu de la contractació pública"}
Esborrats
Addicions
 • +{"es"=>"Objectiu de la contractació pública"}
Esborrats
Addicions
 • +{"es"=>"Objectiu de la contractació pública"}

Cos

 • +["

  L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima qualitat, amb seguretat i professionalitat, i no únicament aconseguir el preu més baix.

  Les licitacions han de ser justes, per al contractista i per l'Administració.

  Els increments de costos sobrevinguts i desproporcionats han de poder quedar reflectits en el preu que posa l'Administració, aquest ha de poder-se modificar si els costos augmenten molt.

  "]
 • +["<p>L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima qualitat, amb seguretat i professionalitat, i no únicament aconseguir el preu més baix.</p><p>Les licitacions han de ser justes, per al contractista i per l'Administració.</p><p>Els increments de costos sobrevinguts i desproporcionats han de poder quedar reflectits en el preu que posa l'Administració, aquest ha de poder-se modificar si els costos augmenten molt.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima qualitat, amb seguretat i professionalitat, i no únicament aconseguir el preu més baix.

  Les licitacions han de ser justes, per al contractista i per l'Administració.

  Els increments de costos sobrevinguts i desproporcionats han de poder quedar reflectits en el preu que posa l'Administració, aquest ha de poder-se modificar si els costos augmenten molt.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima qualitat, amb seguretat i professionalitat, i no únicament aconseguir el preu més baix.</p><p>Les licitacions han de ser justes, per al contractista i per l'Administració.</p><p>Els increments de costos sobrevinguts i desproporcionats han de poder quedar reflectits en el preu que posa l'Administració, aquest ha de poder-se modificar si els costos augmenten molt.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: ADECAFF ADECAFF
Versió creada el 25/07/2022 14:36