" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0