" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06-08-2019 - 30-09-2019
Veure les fases

41 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Excloure a la Llei de residus els fangs produïts per les estacions depuradores d’aigües residuals...
En avaluació
Propostes per a l'avantprojecte de la llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient...
En avaluació
Se adjuntan las aportaciones de ASOBIOCOM (Asociación Española de Plásticos Biodegradables...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
En relación con el trámite abierto de consulta pública previa sobre la elaboración del...
 • Creat el
  31/07/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Proposta de creació d'un sistema de responsabilitat del productor que actuï de manera subsidiària.
En avaluació
S'adjunta el document d'aportacions de Rezero a la consulta pública prèvia a l’elaboració de...
En avaluació
En la pàg 11 i 22 del "Document de context ...", parla d'una prohibició en general de recipients...
En avaluació
Crec que per tal d'avançar cap als objectius de recollida selectiva i evitar l'abandó de residus...
En avaluació
En relació amb el tràmit obert de consultes prèvies sobre l’elaboració de l’Avantprojecte de llei...
En avaluació
La millor gestió de residus és no crear-los. Si la nova llei fa obligatòria l'adopció per part de...
En avaluació
Adjuntem les nostres propostes.
En avaluació
Se adjuntan los Comentarios de la industria del plástico (PLASTICSEUROPE, ANAIP y CICLOPLAST) a...
En avaluació
Sugerencias de anape sobre el texto original de las paginas 11 y 22 que omite determinados...
En avaluació
Estic d'acord amb les altres propostes de recollida d'ampolles de plàstic, però fa anys que em...
En avaluació
La participació s'aporta com a document adjunt.
En avaluació
Es podria establir un mínim per sota del qual està prohibit empaquetar peces d'aliments. Per...
En avaluació
Considerem que la nova Llei de residus hauria de reconèixer el rol del reciclatge químic a la...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Propuesta Sigfito Anteproyecto Ley Residuos Cataluña
En avaluació
L'única manera de fomentar el reciclatge al nostre país és fer-lo obligatori.Cal implementar un...
 • Creat el
  25/07/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 0