" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Fase 3 de 3
Retorn 02/12/2019 - 16/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

L'Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya ha de substituir la Llei vigent 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres i actualitzar el marc normatiu , regulant-ne les funcions, l'organització, el règim econòmic i jurídic en exercici de la competència exclusiva que l'article 125 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en la matèria.


Objectiu de la consulta:

  • Recaptar aportacions sobre el desenvolupament de les funcions públiques de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
  • Recaptar aportacions sobre models de relació de les cambres amb les administracions,entre les pròpies cambres i amb el teixit empresarial.


Preguntes per orientar les aportacions:

  • Considera que s'ha descrit adequadament el problema?
  • Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
  • Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s'estiguin produint actualment que no s'han posat en relleu a la documentació?
  • S'haurien de preveure altres objectius diferents?
  • Cal considerar altres alternatives a les proposades?
  • Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s'hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Propostes Veure tots (3)

Acceptades
En el marc del procés de consulta pública per a la elaboració de la nova Llei de les Cambres...
Acceptades
Comentaris a la memoria del govern:
la proposta del govern no s ha de centrar en les cambres,...
Rebutjada
Consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte de decret sobre la imatge corporativa i...
Veure tots (3)
El que es decideix El marc regulatori de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
Qui hi participa La consulta va adreçada a les empreses, a les cambres, a les organitzacions, institucions i entitats que desenvolupen les seves funcions en el context socioeconòmic empresarial.
Com es decideix Es tindran en compte les aportacions realitzades durant la consulta pública i aquelles específiques que es recaptin de les cambres i el Consell General de Cambres.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Àrea de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Novembre de 2019
Data de finalització 29 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-11-287

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleicambres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleicambres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

196

Seguidores

3

Propostes

1

Adhesions