" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Fase 3 de 3
Retorn 02/12/2019 - 16/12/2019
Fases del procés

Canvis a "Proposta del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Consell General de Cambres Consell General de Cambres
29/11/2019 14:36
Versions 1 Torna a la proposta