" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Fase 3 de 3
Retorn 08/11/2022 - 22/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

La consulta pública prèvia s'emmarca en un procés participatiu més ampli, que comptarà amb sessions deliberatives presencials i virtuals. Apunta't a la primera sessió informativa, el dia 20 de setembre a les 10h.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Per què una consulta pública prèvia?

Per facilitar que la ciutadania pugui opinar sobre l'oportunitat d'impulsar un avantprojecte de llei de participació ciutadana. És a dir, compartir l'avaluació preliminar que ha fet la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica i recollir aportacions sobre els problemes detectats i les possibles solucions a aquestes problemàtiques.

Per què s'impulsa un avantprojecte de llei de participació ciutadana?

La Generalitat de Catalunya, a través del la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, impulsa un avantprojecte de llei pel qual s’estableix el model de participació ciutadana deliberativa de les Administracions Públiques de Catalunya, entesa com aquella que implica la ciutadania en els processos de diagnosi, decisió, implementació i avaluació de polítiques públiques.

L'avantprojecte de llei fixarà les orientacions per consolidar el model de participació en el marc de la política de govern obert i assentarà unes bases sòlides per als processos d’innovació en aquest camp, considerant tant les experiències que ja s’estan impulsant al nostre país com les de referència a nivell internacional.


A la Memòria preliminar aprovada pel Govern, que podeu consultar més a baix, hi trobareu una anàlisi inicial de la situació actual i conté:

Els problemes que es pretenen solucionar

 • La manca d'una normativa que expliciti el model de participació.
 • La dispersió de la normativa on es recullen les modalitats de participació ciutadana.
 • La dificultat per la ciutadania de saber quins són els seus drets i com els poden exercir.
 • La manca d'un règim de garanties suficient per garantir els principis i les obligacions previstes.
 • Desactualització de la normativa pel que fa a l'ús de noves tecnologies i la fractura digital en el seu ús.


Els objectius que es volen assolir

 • Reflectir en una norma amb rang de llei el model de participació de Catalunya.
 • Vincular la participació al concepte de govern obert. 
 • Posar en valor la participació ciutadana, establint un marc legislatiu clar que doti de seguretat jurídica. 
 • Facilitar la innovació en les formes de participació.  
 • Configurar un sistema de garanties que permeti assegurar la qualitat dels processos participatius i altres mecanismes de participació.  
 • Aconseguir la inclusió de col·lectius que queden normalment fora dels mecanismes de participació.  
 • Incorporar a la normativa unes indicacions obertes però clarament orientades a la promoció de la participació ciutadana de qualitat. 

També, les possibles solucions alternatives normatives i no normatives i els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions considerades.


 Pots utilitzar aquestes preguntes orientatives per fer les vostres aportacions:


 • Com podem abordar la regulació de la participació perquè es garanteixin els drets dels participants i la qualitat de la participació, sense que limiti la possibilitat de nous mecanismes o dificulti l’impuls de mecanismes de participació? 
 • S'ha d'establir l'obligatorietat d’incorporar uns mínims de participació ciutadana? En quins termes? 
 • Com assegurem un retorn de qualitat dels processos participatius i altres mecanismes de participació?  
 • El resultat dels mecanismes de participació podria ser vinculant? En quins casos? 
 • Quins drets han de tenir les persones participants?  
 • S'ha de preveure un règim sancionador per incompliments de les obligacions de l’Administració? Ha d'haver-hi un òrgan de garanties que vetlli pel bon desenvolupament dels processos participatius?
 • Com garantim els drets digitals i l’accessibilitat als processos participatius telemàtics?
 • Com es pot promoure la innovació en participació ciutadana des de la normativa que la regula? 


Recorda que aquesta consulta pública és anterior a la redacció de qualsevol esborrany de l'avantprojecte de llei. Així mateix, també podeu participar en la determinació dels continguts de la llei. Més endavant, quan es compti amb una primera versió de l'avantprojecte de llei, hi haurà més oportunitats per participar.Documentació addicional:

El que es decideix Els objectius principals de l'avantprojecte de llei de participació ciutadana
Qui hi participa Obert a tota la ciutadania
Com es decideix Consulta pública prèvia i procés participatiu
Departament Departament de la Presidència
Àrea d'organització Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
Unitat promotora Secretaria de Govern Obert
Disposa de retorn
Data d'inici 07 de Setembre de 2022
Data de finalització 22 de Desembre de 2022
Referència: II-PART-2021-06-399

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleideparticipacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleideparticipacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

28

Seguidores