" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  22/12/2023 - 22/01/2024

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  23/01/2024 - 23/03/2024

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar. Informe de retorn.