" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Preguntes per centrar les aportacions: Debat obert

 • Quins són els principals riscos que pateix el patrimoni cultural català actualment?
 • Quines altres classes de béns o formes de patrimoni, que han emergit o s’han consolidat ens els darrers anys, haurien de ser objecte de protecció?
 • Cada categoria de béns hauria de tenir criteris d’intervenció específics o haurien de ser criteris homogenis per totes les categories?
 • S’haurien d’establir criteris d’intervenció específics per als béns mobles? En cas afirmatiu, quins haurien de ser els criteris d’intervenció en relació als béns mobles?
 • S’han de preveureu mesures específiques de foment del patrocini i el mecenatge que tinguin en compte les especialitats pròpies del patrimoni cultural? Sí fos així, quines podrien ser algunes d’aquestes mesures?
 • Considereu l’espoli com un dels grans perills del patrimoni cultural català?
 • S’hauria de regular específicament el règim dels detectoristes?
 • Creieu que les sancions actuals han quedat desfasades? Com es podria actualitzar i adaptar el règim sancionador i les sancions a les necessitats actuals? Es podrien preveure mesures substitutòries a les sancions? En cas afirmatiu, quines?
 • Quines mesures podrien fomentar la digitalització i la protecció i conservació del patrimoni digital?
 • Com pot contribuir el patrimoni cultural català en la lluita conta el canvi climàtic?
 • Quins criteris haurien de presidir la implementació de les energies renovables en els béns integrants del patrimoni cultural.

345 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els conceptes de Patrimoni Cultural han variat molt des del 1985 (Ley del Patrimonio Cultural...
Hi hauria d’haver unes pautes genèriques per a totes les categories, amb criteris específics per...
Fomentar el coneixemant i apreciació del patrimoni als centres educatius de tots nivells amb...
Cal revisar tota la normativa existent per eliminar la burocràcia administrativa i facilitar-ne...
Per poder protegir el patrimoni, per començar, s'hauria de parlar sobre les condicions laborals,...
 • Creat el
  15/01/2024
 • 26
 • Número de comentaris: 3
La nova DEEE (Directiva europea d’Eficiència Energètica) representarà a mig termini l’adaptació...
 • Creat el
  20/01/2024
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Cal evitar la privatització del patrimoni públic. Els beneficiaris n'han de ser la ciutadania....
A la Fitxa de la Memòria preliminar s’informa que, a la consulta pública, es preveu convidar a...
LPC 93 Article 28: Limitacions a la transmissió-1 Els béns culturals d'interès nacional i els...
Continuant propostes anteriors meves la Llei ha de: G) Declarar que vol promoure la cura i la...
Els punts 1 i 2 es poden dur a terme amb la llei actualEl punt 3 requereix modificar la llei...
Diverses problemàtiques del mobiliari: Actualment a Catalunya encara no hi ha ensenyaments...
Molts càrrecs a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural han estat escollit en processos...
En el cas del patrimoni industrial caldria protegir no solament els edificis o la maquinària sinó...
Sovint els inventaris del patrimoni, parteixen de l'arquitectura com a continent i no s'aturen a...
L'Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA) destaca la importància de reconèixer com a...
...Necessitat d'elaboració de catàleg de patrimoni a tots els ajuntaments i protocols de...
 • Creat el
  21/01/2024
 • 3
 • Número de comentaris: 5
Cal desenvolupar la figura de l’arqueòleg municipal via reglamentària, però la llei no pot...
MONUMENTA ofereix colaborar amb els municipis i Consells Comarcals que no disposen de catàlegs de...