" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia

#lleitransicioenergetica L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la definició d'estratègies que facin possible desenvolupar un nou model energètic basat cent per cent en energies renovables en l'horitzó 2050.

Fase 1 de 1
Propostes consulta prèvia 16/12/2019 - 31/01/2020
Fases del procés

Eliminar llicències i comunicacions d'obres

10/01/2020 13:12  
En avaluació
Eximir de les obres de millora en l'eficiència energètica la tramitació, taxes i impostos de les autoritzacions d'obres, ja sigui per llicència o per comunicació, en edificis existents. Dins d'aquestes obres es podria incloure: instal·lació de plaques solars (aigua o fotovoltaics) a la coberta, revestiments SATE, retirada de teules col·locació d'aïllament i col·locació de teula, col·locació d'aïllament per l'interior, substitució fusteries, substitució de les calderes o instal·lacions de calor.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

S'avaluarà introduir a la llei excepcions de taxes i impostos per a determinats tipus d'actuacions en l'àmbit de la rehabilitació d'edificis. Per altra banda, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha elaborat un model d'ordenança fotovoltaica per a municipis, que promou mesures fiscals que apliquin la màxima bonificació establerta al RDL 2/2004. 

1 Suport
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-01-77650
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/77650/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/77650/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (50.0%)

Cap comentari amb vots

En contra  

Quant a la simplificació dels tràmits totalment d'acord; però eliminació, no.
Altrament, cal que tota obra vistiplauda per l'Adm., una vegada finida sigui revisada in situ.
(He treballat 35 anys a la Generalitat i sé, per experiència pròpia, que es fa molts controls des del despatx i ben pocs in situ)

Penso que tramitar una llicència o comunicaxió d'obres és necessari per garantir que les actuacions es fan correctament, d'acord amb la llei i amb un mínim de garanties tècniques.

Sí que trobo correcte que es bonifiquin les taxes de les llicències per aquestes actuacions.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...