" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia

#lleitransicioenergetica L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la definició d'estratègies que facin possible desenvolupar un nou model energètic basat cent per cent en energies renovables en l'horitzó 2050.

Fase 1 de 1
Propostes consulta prèvia 16/12/2019 - 31/01/2020
Veure les fases

Eliminar llicències i comunicacions d'obres

10/01/2020 13:12  
En avaluació
Eximir de les obres de millora en l'eficiència energètica la tramitació, taxes i impostos de les autoritzacions d'obres, ja sigui per llicència o per comunicació, en edificis existents. Dins d'aquestes obres es podria incloure: instal·lació de plaques solars (aigua o fotovoltaics) a la coberta, revestiments SATE, retirada de teules col·locació d'aïllament i col·locació de teula, col·locació d'aïllament per l'interior, substitució fusteries, substitució de les calderes o instal·lacions de calor.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

S'avaluarà introduir a la llei excepcions de taxes i impostos per a determinats tipus d'actuacions en l'àmbit de la rehabilitació d'edificis. Per altra banda, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha elaborat un model d'ordenança fotovoltaica per a municipis, que promou mesures fiscals que apliquin la màxima bonificació establerta al RDL 2/2004. 

1 Suport
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-01-77650
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/77650/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/77650/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (50.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Penso que tramitar una llicència o comunicaxió d'obres és necessari per garantir que les actuacions es fan correctament, d'acord amb la llei i amb un mínim de garanties tècniques.

Sí que trobo correcte que es bonifiquin les taxes de les llicències per aquestes actuacions.

Carregant els comentaris ...