" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions del llibre tercer del codi de finances públiques, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)