" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions del llibre tercer del codi de finances públiques, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la programació pressupostària i els pressupostos

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  11/04/2022 - 10/05/2022

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.


 2. 2
  11/05/2022 - 10/06/2022

  Retorn

  Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.