" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre cinquè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen