" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre cinquè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  11/04/2022 - 10/05/2022

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  11/05/2022 - 10/06/2022

  Retorn

  Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.