" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre cinquè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Estàs veient un llistat de propostes retirades per les seves autores. Veure totes les propostes.

No hi ha cap proposta amb aquest criteri