" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

Projecte de llei pel qual s’estableixen determinades condicions i requisits per al lliurament de productes adquirits a distància (per internet, catàleg, telèfon, correu,...)

Fase 3 de 3
Retorn 25/04/2022 - 17/11/2022
Fases del procés

Canvis a "Resposta d'ANGED a la consulta previa de l'Avantprojecte de llei per la que es regulen determinats aspectes lliurament productes adquirits distància "

Versions

Versió 1

Avatar: Enrique Galisteo Cano Enrique Galisteo Cano
21/04/2022 16:57
Versions 1 Torna a la proposta