" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

Projecte de llei pel qual s’estableixen determinades condicions i requisits per al lliurament de productes adquirits a distància (per internet, catàleg, telèfon, correu,...)

Fase 3 de 3
Retorn 25/04/2022 - 17/11/2022
Fases del procés

Aportaciones de Telpark a la consulta pública previa

22/04/2022 16:24  

Desde Telpark queremos hacerles llegar nuestra respuesta a la consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley por la que se regulan determinados aspectos de la entrega de los productos adquiridos a distancia.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-04-83807
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/f/3445/proposals/83807/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/f/3445/proposals/83807/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots