" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

Llocs d’importància comunitària (LIC), en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera)

Fase 3 de 3
Fase de retorn 31/07/2022 - 31/10/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  15/06/2022 - 06/07/2022

  Fase d'informació

  Aquesta fase té per objectiu donar a conèixer el procés de participació, tant pel que fa als continguts del debat com pel que fa a la forma de participar.

  El procés de participació es canalitzarà a través de sessions presencials i a través d'aquesta mateixa plataforma.

  Tota la documentació i informació del procés es penjarà en aquest mateix portal per tal que tothom que tigui interès pugui consultar-la.

  En la documentació adjunta es pot consultar:

  • El marc del debat
  • La justificació de la necessitat de l'ampliació
  • L'abast territorial de la proposta d'ampliació
  • El marc legal que ampara la proposta


  A banda de la informació escrita, a les sessions presencials, els tècnics de l'SPEN explicaran els elements clau de la proposta d'ampliació

 2. 2
  01/07/2022 - 31/07/2022

  Fase d'aportacions

  L'objectiu d'aquesta fase és poder recollir les aportacions i suggeriments de millora a la proposta de delimitació dels LIC per assolir la millor conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari propis dels espais fluvials.

  Les aportacions es poden fer de dues maneres:

  1- Participant a les sessions presencials que s'organitzaran a les tres conques:

  1. Conca de l’alt Segre:
  2. Conca del Ter
  3. Conca del Besòs

  En aquestes sessions s'explicarà la nova proposta de delimitació dels LIC i s'organitzarà un espai deliberatiu amb el suport de dinàmiques i metodologies participatives per poder debatre i recollir propostes de millora

  2- Fent propostes a través d'aquest portal

  Es poden fer aportacions i suggeriments de millora directament a través del portal. Et recomanem que primer consultis la documentació del procés i a partir d'aquí ens facis arribar les teves aportacions. 3. 3
  31/07/2022 - 31/10/2022

  Fase de retorn

  Una vegada analitzades tots els aportacion per part dels equips tècnics, es farà un retorn motivat, per explicar:

  • Si l'aportació és pertinent i serà tinguda en compte en la proposta final
  • Si l'aportació ha estat descartada i per quin motiu