" class="part-icon-bars">

Regulació ensenyaments no reglats de música i dansa

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

Fase 2 de 2
Retorn 07/12/2018 - 07/02/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta prèvia vol donar a conèixer la voluntat d‘actualitzar la regulació de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i de dansa per adaptar-la a l’evolució dels programes que s’imparteixen i fomentar-ne la qualitat.Objectiu de la consulta


Es demana l’opinió de la ciutadania, per tal que les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta normativa puguin opinar i fer aportacions.

Es destaca la voluntat :

•         d’actualitzar la definició dels programes

•         de donar per acabat el període d’habilitacions del professorat

La proposta de decret comporta aprovar un nou decret que substituirà el vigent Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. 


Preguntes per a orientar les aportacions


  1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema?
  2. Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
  3. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Propostes Veure tots (21)

Es proposa que a efectes de docència es contemplin altres titulacions de dansa i moviment (amb un...
L'adscripció de les escoles de música a un conservatori (previst a l'article 15 de l'actual...
El decret hauria d’incloure altres disciplines artístiques. No té sentit que avui en dia...
Les escoles han de tenir la capacitat de dissenyar estructures organitzatives i participatives...
Veure tots (21)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat dels alumnes d’aquests ensenyaments i de les seves famílies, dels titulars de les escoles i dels professorat que els imparteix.
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data d'inici 08 de Novembre de 2018
Data de finalització 07 de Febrer de 2019
Referència: II-PART-2018-11-178

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/musicaidansa/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/musicaidansa/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

78

Participants

2

Seguidores

1

Comentaris

21

Propostes

2

Adhesions