" class="part-icon-bars">

Simplificació de decrets i ordres obsolets

Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de decrets i ordres i a la seva simplificació

Fase 1 de 2
Retorn 17-06-2019 - 16-08-2019
Veure les fases

Canvis a "Us animem a participar!"

Versions

Versió 1

Avatar: Ester Obach Ester Obach
09/05/2019 16:45
Versions 1 Torna a la proposta