" class="part-icon-bars">

Simplificació de decrets i ordres obsolets

Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de decrets i ordres i a la seva simplificació

Fase 1 de 2
Retorn 17/06/2019 - 16/08/2019
Fases del procés

Canvis a "Aquesta norma està vigent?"

Versions

Versió 1

Avatar: Núria Morales Núria Morales
13/05/2019 15:32
Versions 1 Torna a la proposta