" class="part-icon-bars">

Simplificació de decrets i ordres obsolets

Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de decrets i ordres i a la seva simplificació

Fase 1 de 2
Retorn 17/06/2019 - 16/08/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’ordenament jurídic català està integrat per més de 22.500 decrets i ordres. Un nombre molt elevat d’aquestes disposicions ja no són d’aplicació, per diversos motius, malgrat que es troben formalment vigents. La iniciativa #MilloradelaRegulació pretén identificar-les i determinar la fórmula més adequada per depurar el marc normatiu de disposicions obsoletes.

Objectiu de la consulta

  • Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels operadors jurídics, econòmics i socials, per tal de dimensionar millor la problemàtica que genera l’acumulació en el temps d’un gran nombre de disposicions –decrets i ordres- que ja no són d’aplicació.
  • Obtenir suggeriments i idees sobre les solucions alternatives possibles per resoldre el problema i la possibilitat de plantejar una depuració massiva dels decrets i ordres obsolets.


Preguntes per orientar les aportacions

  1. Quins creieu que són els sectors o àmbits materials de regulació de competència de la Generalitat de Catalunya més necessitats d’una depuració de decrets i ordres obsolets?
  2. Considereu que l’alternativa que es planteja com a preferida al document de consulta –és a dir, derogar o deixar sense efecte tots els decrets i les ordres que no siguin d’aplicació, començant pels més antics- és la més adequada per assolir els objectius perseguits? Penseu que hauria de ser una altra? Si és així, indiqueu quina.


L’avaluació preliminar que serveix de base per aquesta consulta pública –la qual s’ha posat en coneixement del Govern- es pot descarregar a l’apartat de “Documents relacionats” juntament amb un fitxer Excel amb les normes amb rang de llei, decrets i ordres vigents (Font: Portal Jurídic de Catalunya, 11 de febrer de 2019). També es facilita un dossier amb una selecció d’enllaços i documents tècnics d’interès.

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. També podeu fer arribar aportacions o dubtes a: milloraregulacio.presidencia@gencat.cat. A més, es proposa la realització d'un qüestionari als efectes de poder delimitar millor el problema que es vol resoldre.


Propostes Veure tots (11)

És una qüestió de bon govern, de transparència i de seguretat jurídica oferir un ordenament...
Hola,
Felicitar per la magnífica iniciativa. Sectors: el procés podría servir per per a...
L’ACCO felicita la iniciativa del Dept. Presidència (a través de l’Àrea de Millora de la...
Us animen a prendre part en aquesta consulta i a compartir el repte que suposa, per a aquesta...
Veure tots (11)
Qui hi participa Tothom, en especial, la ciutadania, els consumidors/ores, les entitats, els professionals i les empreses que consideren que la complexitat de l’ordenament jurídic dificulta l’exercici de les seves activitats.
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Maig de 2019
Data de finalització 02 de Juliol de 2019
Referència: II-PART-2019-05-232

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/normativa-obsoleta/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/normativa-obsoleta/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

29

Participants

196

Seguidores

11

Propostes

11

Adhesions

21

Respostes