" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.1 Importància d’aprovar un document marc

11/11/2022 18:19  
Acceptades

La llei pot destacar la necessitat de que s’aprovi un document marc previ al procés de participació. Aquest document, però, hauria de ser general i definir només el marc pel debat i els seus límits, sobre tot pel que fa als límits tècnics. Amb la resta d’aspectes cal una certa flexibilitat ja que els processos poden respondre a situacions molt diverses i poden anar evolucionant i, per tant, cal que es puguin anar adaptant. També ha de ser adaptable a les necessitats de les diferents administracions, amb contextos, recursos i situacions de partida molt diferents.

Aquest document, sobretot, ha de fer una bona definició dels objectius del procés o instrument de participació. Si es tenen clar els objectius és més fàcil, a partir d’aquests, establir els límits, definir els eixos de debat, els destinataris, etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El marc de referència dels processos participatius pot ser l'instrument per establir els límits del debat de debat, els compromisos que adquireixen les administracions, les regles del joc, actors importants, etc. La llei contemplarà la introducció de mecanismes que permetin el compromís institucional i la transparència dels mecansimes, amb la mateixa finalitat dels que es proposin.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85912
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85912/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85912/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...