" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

La participació als equipaments públics


En les sessions de debat del procés participatiu de la nova Llei de participació ciutadana, hi ha hagut diverses aportacions en el sentit d'incorporar a la llei de participació alguna referència que faciliti i millori la gestió participativa d'equipaments públics. A l'actualitat, hi ha diferents experiències de gestió d'equipaments municipals amb participació ciutadana, com ara la que duen a terme diverses entitats a la ciutat de Barcelona.


Atenent a aquesta demanda, s'ha organitzat una sessió de debat, el proper 1 de març de 2023, sobre les possibilitats reguladores de la participació ciutadana en el sí dels equipaments públics, en el text de la nova llei de participació. Així mateix, també es poden fer aportacions online sobre aquest tema a través de l'apartat "presenta una proposta".


Es tracta d’una sessió de debat emmarcada a l’Eix 3: “Les modalitats participatives i metodologia”, destinada a analitzar col·lectivament de quina manera la nova Llei de participació ciutadana pot preveure elements de qualitat per al funcionament d’equipaments (centres cívics, casals de joves, ateneus, etc.). En base a aquests criteris de qualitat, les diferents administracions públiques en exercici de les seves competències, podran optar pel model de gestió que considerin més convenient.


Així doncs, el debat que es proposa per a la sessió no és sobre els models de gestió d’equipaments (directe, indirecte, mitjançant conveni de col·laboració), sinó sobre quins elements s’han de tenir en compte a l’hora de prendre aquesta decisió, des d’un punt de vista de foment de la participació ciutadana.  


L’objectiu d'aquesta sessió de debat addicional és que les aportacions de les participants serveixin per definir en el text de la llei diversos elements per a la participació de qualitat en el sí dels equipaments públics, que siguin útils a les diferents administracions a l’hora de dissenyar i implementar les polítiques públiques. 


En definitiva, s’ha enfocat el debat des de la perspectiva participació: com els equipaments són una oportunitat per fomentar la participació i alhora, com la participació és o pot ser una oportunitat per millorar el funcionament dels equipaments públics. 


Aquí podreu trobar l'informe de resultats de la sessió de debat.