" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Aquest espai permet posar a l'abast dels participants i altres persones interessades el conjunt de dades que permeten tenir un coneixement quantitatiu de la realitat de la participació a la Generalitat de Catalunya i als municipis de més de 10.000 habitants. Es destaquen:

 

Les relatives als processos participatius i consultes normatives del participa.gencat.cat.

El conjunt de dades permet disposar de la sèrie històrica que arrencaconté tota la informació . La taula de dades és un històric acumulat de l’estat dels processos i consultes. Les dades donen informació dels processos participatius i consultes en normativa que permetrà fer un anàlisis, valoració i seguiment dels processos participatius i consultes en normativa. L’actualització és fa un cop cada setmana, i a les files inicials es van afegint les files des de les noves càrregues. Per conèixer l’estat dels processos i consultes en un moment donat cal fixar-se en la “Data de càrrega” (columna 2).

 

La base de dades conté el resultat de les avaluacions als tallers participatius que s’han dut a terme en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Actualment estan disponibles els anys compresos entre 2008 i 2019.

Les dades es recullen presencialment a través d’un qüestionari d’avaluació amb dues parts. La primera amb informació socioeconòmica del/la participant que respon i una segona amb les preguntes d’avaluació dels taller en diverses dimensions de la qualitat del procés i la seva deliberació.