" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.2 El factor temps és clau per garantir la qualitat dels processos

11/11/2022 18:20  
Acceptades

Tot i que és complicat regular diferents aspectes que afecten a la qualitat, es valora que potser cal establir uns mínims pel que fa als recursos necessaris com ara el factor temps en els processos de participació. Aquestes indicacions poden ser recomanacions, però, en tot cas, calen uns mínims de temps per poder desenvolupar els processos amb unes certes garanties. En aquest sentit, es poden diferenciar diferents iniciatives participatives; processos participatius, accions participatives, participació exprés o puntual, etc. i establir uns marcs temporals recomanats per a cadascuna. Però donada la diversitat de tipologies i de formes d’anomenar-les, a l’hora de definir com s’anomena cada acció és important fixarse en els seus objectius, en el compromís que hi ha darrera, i en funció d’això definir el temps, entre altres factors. La pregunta clau què cal fer-se és per a què fem aquell procés o acció participativa?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La llei contemplarà que el factor temps és una premissa bàsica i imprescindible per iniciar qualsevol mecanisme de participació ciutadana. Es valorarà si la llei fixarà un temps determinat o deixarà la seva concreció a les administracions impulsores de la normativa.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85913
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85913/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85913/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...