" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.8. Aportar metodologia o recomanacions per planificar la participació en l'àmbit urbanístic

11/11/2022 18:24  
En avaluació

En l’àmbit urbanístic la normativa és molt complexa. A l'àmbit local, si no hi ha un departament de participació ciutadana empoderat en aquest àmbit, la participació en l'àmbit urbanístic és un tema que pot arribar a espantar. Caldria una millor planificació anual en aquest àmbit, per evitar solapament de temàtiques, que sovint són multidimensionals, etc. Caldria des de la llei aportar una metodologia o unes recomanacions o pautes per fer una millor planificació de la participació en l’àmbit urbanístic.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

En estudi la possibilitat d'aprofitar per harmonitzar normativa sectorial en coordinació amb el departament competent

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85919
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85919/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85919/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...