" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.12 Valorar de quina manera la llei pot contribuir a promoure la participació digital

11/11/2022 18:27  
En avaluació

La participació digital, durant la pandèmia, s'ha vist que ha estat una bona oportunitat i ha permès fer processos de participació que d’una altra manera no s’haguessin pogut realitzar. Ara bé, cal tenir en compte que encara existeixen limitacions importants en quant a la infraestructura i l’accés digital. La pregunta, per tant, és de quina manera la llei podria ajudar a impulsar aquestes infraestructures digitals i reduir la bretxa digital, tenint en compte que aquesta bretxa té múltiples factors; capacitats i habilitats, connectivitat, recursos, i fins i tot raons psicològiques, que fa que determinats col·lectius rebutgin i no entomin aquesta participació digital com una oportunitat.

Per altra banda, tot i que des d’una mirada d’inclusió de diferents perfils, combinar metodologies presencials i digitals pot ser molt positiu, obligar a desenvolupar metodologies mixtes que combinin necessàriament espais presencials i espais digitals no és una bona opció, sobre tot si no estan garantits els recursos, donat que hi haurà contextos i situacions en que no té sentit desenvolupar ambdós mecanismes a la vegada.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La llei reflectirà la necessitat que tant la participació digital com la presencial amb el suport d'infraestructures digitals compleixin el principi d'accessibilitat i la garantia dels drets digitals. S'estudiarà la manera de fer-ho efectiu. [Resposta parcialment acceptada]

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85923
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85923/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85923/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...