" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.19 Habilitar i reconèixer registres de participants que permetin la participació de persones que no tenen la "ciutadania".

11/11/2022 18:32  
Acceptades

La llei podria preveure la creació de registres de participants que, per exemple, possibilitin la participació de persones que no tenen la seva situació administrativa regularitzada i que no consten en els padrons i en els instruments administratius formals, etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

EL model de participació deliberativa de la Generalitat està obert a tota la població que resideix i/o treballa a Catalunya, al marge de qüestions com situacions administratives i/o de nacionalitat. La voluntat de la llei és fomentar la participació de tota la població, amb independència de la seva situació administrativa. Els registres són una eina per tal de facilitar la participació, però no poden operar com un mecanisme d'exclusió de la participació.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85930
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85930/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85930/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...