" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre la tinença i la cria en captivitat d’ocells fringíl·lids

Consulta pública per l'elaboració d’un Projecte de decret sobre la tinença i la cria en captivitat d’ocells fringíl·lids.

Fase 2 de 2
Fase de tancament 23/07/2019 - 20/10/2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta proposta normativa té com a objectiu esmenar l’actual manca de regulació aplicable als ocells fringíl·lids de les espècies verdum, cadernera, passerell comú i pinsà comú que actualment romanen en captivitat i als que neixen fruit de la cria en captivitat, atesa la finalització de la vigència del Decret 139/2014, de 14 d’octubre, que va establir un període temporal per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals de captura d’aquestes espècies d’ocells fringíl·lids. Aquesta regulació és necessària en tant que es tracta d’ocells d’espècies amb un règim especial de protecció que deriva de les previsions del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que estableix que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot autoritzar la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública de les espècies dels esmentats ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

La iniciativa s’impulsa atenent la necessitat de regular les condicions de tinença i de la cria en captivitat de les especies d’ocells fringíl·lids següents: cadernera (Carduelis carduelis), pinsà (Fringilla coelebs), verdum (Carduelis chloris) i passerell comú (Carduelis cannabina) per destinar-los a activitats tradicionals relacionades amb el cant.

Els aspectes principals de la nova regulació son:

 • Determinar els requeriments per a la cria en captivitat d’aquestes especies d’ocells fringíl·lids, així com per la seva tinença.
 • Regular les transaccions d’aquests ocells amb la finalitat de potenciar la seva cria, per tal de disposar d’una població d’ocells que permeti continuar amb les activitats tradicionals relacionades amb el cant, donat que tenen un fort arrelament a Catalunya.
 • Clarificar quines són les activitats tradicionals relacionades amb el cant, a les quals es poden destinar els ocells nascuts en captivitat.
 • Regular un sistema d’identificació (anelles tancades) dels ocells nascuts en captivitat per tal de controlar el furtivisme.
 • Fixar el sistema per a la gestió de les anelles d’identificació dels ocells i per al control dels exemplars nascuts en captivitat.


Objectius de la iniciativa

Aquesta proposta normativa té com a objectiu esmenar l’actual manca de regulació aplicable als ocells fringíl·lids de les especies verdum, cadernera, passerell comú i pinsà comú que actualment romanen en captivitat i als que neixen fruit de la cria en captivitat, atesa la finalització de la vigència del Decret 139/2014, de 14 d’octubre, que va establir un període temporal per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals de captura d’aquestes espècies d’ocells fringíl·lids. Aquesta regulació és necessària en tant que es tracta d’ocells d’espècies amb un règim especial de protecció que deriva de les previsions del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que estableix que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot autoritzar la cria en captivitat, la possessió i la exhibició pública de les especies dels esmentats ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant.

Objectiu de la consulta

Els objectius d’aquesta consulta es concreten en els següents punts:

 • Disposar d’informació sobre els aspectes que han de ser objecte de regulació i que poden oferir diverses interpretacions o tenir diferent abast i rebre propostes sobre la regulació a aprovar atesa la experiència del sector.
 • Identificar els aspectes més controvertits que pot plantejar la nova regulació amb la finalitat de donar una resposta clara i precisa que contribueixi a donar seguretat jurídica als sectors afectats per aquestes activitats.
 • Confirmar la prohibició de capturar excepcionalment ocells a la natura per aquesta finalitat i l’obligació de fomentar i consolidar la cria en captivitat com a única solució satisfactòria per poder garantir la realització d’activitats tradicionals relacionades amb el cant d’aquests ocells.


Grups als quals s’adreça la consulta

Entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució:

 • Associacions ornitològiques, Federacions i Societats ocellaires
 • Entitats conservacionistes i ecologistes
 • Conjunt de la ciutadania.


Mecanisme de participació: Debat obert

Amb independència que en la consulta pública prèvia es recullin les aportacions efectuades via correu electrònic, el Portal Participa.gencat ofereix la possibilitat de plantejar un debat obert a la ciutadania. Per promoure la participació tot seguit s’ofereixen alguns elements per al debat:

 1. Quin seria el millor sistema per garantir la identificació i la procedència dels exemplars per assegurar que han nascut en captivitat?.
 2. Quin seria el procediment òptim per controlar l’activitat de cria en captivitat i subministrament d’exemplars destinats a la participació en concursos de cant?.
 3. Quines activitats relacionades amb el cant s’han de considerar com a tradicionals, únicament concursos i quina tipologia de concursos?Propostes Veure tots (5)

Si es regula legalment la cria en captivitat de les quatre espècies de fringíl•lids (cadernera,...
 • Creat el
  23/07/2019
 • Número de comentaris: 0
-La realització de concursos oficials de cant d’ocell fringíl•lids es una activitat tradicional...
 • Creat el
  21/07/2019
 • Número de comentaris: 1
SEO/BIrdLife fem arribar els nostres suggeriments a la consulta.
 • Creat el
  22/07/2019
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (5)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Juliol de 2019
Data de finalització 20 de Octubre de 2019
Referència: II-PART-2019-06-246

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocells-fringillids/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocells-fringillids/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

199

Seguidores

1

Comentaris

5

Propostes

2

Adhesions