" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Selecció de personal temporal – INTERINS – més objectivitat i transparència – valorar la participació i resultats de les oposicions

09/01/2022 17:36  

Cal q la llei i un reglament regulin la selecció d'interins a través de l’ATRI per fer-la més transparent i permetre q els participants tinguin informació sb com s’han valorat els seus mèrits i els del candidat seleccionat. També cal regular constitució de borses de treball per a la selecció d'interins (borses derivades dels processos selectius: es a dir, amb les persones q participant en el procés d’oposicions hagin superat alguna prova però no tot el procés). Tb borses lliures si cal.

Referència: II-PROP-2022-01-83155
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83155/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83155/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Es molt important posar en valor el personal interí que aporta il.lusió, innovació i molta feina als centres educatius.

El criteri de selecció del personal per ocupar places oferides a ATRI ha de ser clar des d'un començament. Amb la publicació de l'oferta s'hauria de fer la relació de punts a meritar amb la valoració corresponent i la posterior publicació, amb barems, dels resultats. S'ha de lluitar per una administració més transparent.

També cal que les entitas de dret públic tinguin accés a ATRI i convoquin les seves places de personal laboral indefinit de forma pública.

A favor  

Totalment d'acord. S'haurien de crear borses de treball (centralitzades si es pugués per totes les administracions, sempre que el cos sigui idèncit, exemple cossos generals).

Dins d'aquesta borsa, diferents blocs: prioritàriament la gent que ha aprovat opos sense plaça. Al següent bloc gent que ha aprovat alguns dels exercicis de les opos. Al següent bloc gent que s'ha presentat i no ha aprovat cap exercici. I a l'últim bloc gent que no s'ha presentat a opos mai.

No incloc en aquesta borsa el personal que ja és funcionari de carrera perquè aquests ja haurien de poder accedir a cossos superiors per promocions directes freqüents i que no siguin exclusivament del cos immediatament anterior (exemple de C2 a A2, o de C1 a A1 o de subaltern a C1 o A2).

Convocar les borses anualment. Que les places d'ATRI i les borses segueixin un procés més transparent, totes les puntuacions dels participants siguin públiques.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...