" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Provisió per a funcionaris de carrera sense perdre el lloc de treball - Millora d’ocupació i reserva del lloc de treball a efectes de consolidació de

09/01/2022 17:42  

Els funcionaris poden participar en las convocatòries d’ATRI per ocupar llocs de treball de cossos superiors, però han d'anar com a interins i perden el lloc de treball q tenen en propietat (passant a excedència per incompatibilitat). Cal regular una nova forma de provisió per evitar això i que se'ls hi reservi el lloc q tenen en propietat, tot considerant q resten en servei actiu al seu cos. Altres administracions ja ho fan, per tant és discriminatori q no es faci aquí tambè.


Referència: II-PROP-2022-01-83156
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83156/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83156/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Javier

A més, des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en interinatge, serà la d'excedència per interés particular. Això hauria de tornar a canviar. Cal una reserva del lloc de treball que s'estiguès ocupant per fomentar la mobilitat cap a places superiors o com a mínim, mantenir l'excedència per incompatibilitats.

Exacte, ara encara és pitjor. No existeix la carrera professional d'un funcionari en aquestes condicions.

Ara ja ni per excedència per incompatibilitat, que ha desaparegut amb la normativa del 31 de desembre. És difícil d'entendre el canvi normatiu i no saben a que respon ni que es prenten aconseguir. S'ahuria de revertir ja que és un adoble penalització a la voluntat de promoció.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...