" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Promoció interna de l’A2 a l’A1 - cossos generals administració Generalitat -Proves no memorístiques i de més profunditat i qualitat en el contingut

09/01/2022 17:51  

La promoció interna de l’A2 a l'A1 ha de canviar, atès q ambdós grups requereixen titulació universitària. Un funcionari d’A2 per promocionar a l’A1 no hauria de tornar a fer de nou una oposició memorìstica. Les proves de promoció interna per a funcionaris d’A2 huarien de ser més teoricopràctiques i amb material de consulta per realitzar les proves amb més qualitat. I cal valorar mèrits (titulacions, formacions, docència, nivell consolidat, avaluació acompliment...) 


Llistat d'adhesions

Avatar: Participant eliminada
i 3 persones més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83157
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83157/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83157/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

member-avatar Joan

A favor  De fert, la promoció interna no hauria de ser únicament del cos immediatament inferior, per què no un subaltern no pot promocionar a A2 o un C2 a A1 si té la titulació requerida. Altra cosa seria el tema mèrits que es tindrien en compte, aquí també es podria valorar més o menys en funció del cos on hagis treballat.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

També podem aprofitar el precedent creat pel decret 1/1997 de la promoció interna del D al C (D.A. 26) adaptant aquest al cas del grup A2 al A1 donat que tots dos tenen la mateixa titulació amb una antiguitat de 10 anys en el grup A2 o bé de 5 anys i la superació d'un curs de formació al qual s'ha accedir per criteris objectius.

Supressió dels cossos como categories estanques. El lloc de treball no ha d’estar limitat a un cos determinat. Els llocs de treball s’han d’obrir a tots els cossos i en funció de les capacitats i currículum d’aprenentatge de les persones més capacitades. Només exigir titulació per aquells llocs de treball en què la legislació exigeix un títol concret.

Fins i tot es podrien fer promocions internes del C1 a l'A1 (el TREBEP ho preveu), i també valorar en tots els cossos d'administració general (superior, gestió, administratiu, auxiliar), els serveis prestats en qualsevol d'aquests cossos (evidentment amb un major pes si s'han prestat serveis en el mateix cos)

També caldria tenir en compte en les administracions locals petites com es pot millorar la trajectòria professional i econòmica davant la impossibilitat d'una promoció interna de l'especialitat de la categoria. Les formacions a compte propi o la destresa en funcions superiors també haurien de ser reconegudes sistemàticament al cap d'un temps. Cal analitzar les tipologies de les administracions per una bona ocupació pública i no vulnerar així els drets dels seus treballadors.

A favor  

De fert, la promoció interna no hauria de ser únicament del cos immediatament inferior, per què no un subaltern no pot promocionar a A2 o un C2 a A1 si té la titulació requerida. Altra cosa seria el tema mèrits que es tindrien en compte, aquí també es podria valorar més o menys en funció del cos on hagis treballat.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...