" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Canvi del període de meritació de vacances

18/01/2022 13:13  

El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que amb el sistema actual (meritació d'1 de setembre a 31 d'agost i gaudiment d'1 de gener a 31 de desembre) es generen injustícies durant el primer any d'incorporació a la feina.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83267
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83267/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83267/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

A favor  Jo crec que hauria d'anar de l'1 de gener al 31 de desembre, perque així una persona que s'incorpora, p.e. al mes d'abril li computi les vacances d'abril a desembre

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Jo crec que hauria d'anar de l'1 de gener al 31 de desembre, perque així una persona que s'incorpora, p.e. al mes d'abril li computi les vacances d'abril a desembre

Carregant els comentaris ...