" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Dret a la carrera professional i a la promoció interna

18/01/2022 17:41  

Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder accedir a cossos superiors sense necessitat d'estar a l'esglaó immediatament inferior (promocions C - A, o D - B ...). Oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Convocatòries anuals o bianuals per facilitar aquesta promoció.


Referència: II-PROP-2022-01-83277
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83277/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83277/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb AnnaM

En aquest sentit, també s'hauria de tenir en compte l'article 76 de l'EBEP amb la creació del cos B, accedint amb titulació de Tècnic Superior, Cicles Formatius de Graus Superiors. Amb una titulació de Grau Superior només pots accedir a un cos C, com a màxim avui dia.

Per això, jo torno a exposar com a comentari (hem direu pesada)l'activació el més aviat possible, de les persones que disposem de un Cicle Formatiu de Grau Superior, per poder accedir a les places, que seria un nivell superior al grup C o C1

Actualment el dret a la carrera professional i a la promoció interna només està al paper, no hi ha oportunitats reals.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...