" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Promoció interna C1 a grup A

19/01/2022 23:12  

Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3, TRLEBEP:

"3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto."

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83322
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83322/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83322/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (16.7%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

completament d'acord!

completament d´acord!

blockpost no veu res per protestar sobre aquest problema

De acuerdo con los términos del artículo 18 waffle game de estos Estatutos, los funcionarios del Subgrupo C1 que cumplan con las credenciales requeridas podrán ser promovidos al Grupo A sin tener que pasar primero por el nuevo Grupo B si cumplen con los requisitos para el ascenso.

completament d´acord! snake io

Editat

Having a hard time deciding on something? Let us help you decide in a fun way! This website is here to help you! Input your question, create the answers, spin the wheel and see what comes up!
Put anything you want on the wheel and make unique raffle pickers, random name pickers to draw names of prize winners, create your own spinner games which are much more fun than just flipping a coin or make unlimited lucky wheels to help you answer such questions as What should I do? Where should I eat? Where should I go? Make your decisions in a fun way! https://wheelspinner.tools

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...