" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos selectius de concurs-oposició

20/01/2022 23:47  

Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els processos selectius: especificant el límit mínim i màxim de valoració): A) Experiència professional: mínim del 10%-màxim del 50% B) Formació acadèmica: mínim del 10%-màxim del 50% C) Formació complementà: mínim del 5%-màxim del 20% D) Altres mèrits - EXPLICACIÓ PDF ADJUNT


Referència: II-PROP-2022-01-83360
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (33.3%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Blocked user
En contra  

En desacord. La fase de mèrits, si n'hi hagués, hauria de donar molt poca puntuació.

La fase de mèrits soles ha de ser als concursos-oposició. A les oposicions no hi és. En una proposta anterior he proposat q la nova llei contimpli l'obligatorietat de reservar el 50% de l'oferta pública d'ocupació al sistema selectiu d'oposicions. No obstant això, els altres processso q es convoquin per concurs-opisició inclouran un barem de mèrits per a la valoració en fase de concurs. El q proposo és q en aquesta mena de processos el barem de mèrits sigui ponderat, de manera q no únicament un o dos dels criteris valorables, determinin la puntuació en aquesta fase. I demano q ho digui la llei pq sino passen coses com la de la darrera convo de l'A1 q soles valora 2 elements i un d'ells determina el resultat de la puntuació (soles valora anys treballat i Actic). Si per llei s'obliga a q el barem sigui ponderat, establint criteris i límits màxims i mínims tindrem una millor llei i uns barems més justos i adequats per a avaluar els mèrits dels aspirant a la funció pública.

Pel q fa a la proposta caldria matisar els següent: "l'obligatorietat de valorar tots els mèrits a tots els processos selectius", es refereix únicament a "tots els processos selectius en q la selecció sigui per concurs-oposició", i no es refereix en cap cas als processos selectius en q la selecció es du a terme mitjançant oposicions lliures (procès en q unicament es valora la puntuació obtinguda en les proves de coneixement teòric o pràctic, i en alguns casos hi ha la posterior fase de periode en pràctiques o d'altres). Així doncs, la fase de mèrits soles ha de ser als concursos-oposició. A les oposicions no hi és. En una proposta anterior demano q la nova llei contimpli l'obligatorietat de reservar el 50% de l'oferta pública d'ocupació al sistema selectiu d'oposicions. No obstant això, els altres processso q es convoquin per concurs-opisició inclouran un barem de mèrits per a la valoració en fase de concurs.

Llavors el q proposo és q en aquesta mena de processos (els q es dirimeixen per concurs-oposició -o no els d'oposció , q aquest obvisament no tenen fase de concurs ni barem de mèrits), el q proposio és q el barem de mèrits sigui ponderat, de manera q no únicament un o dos dels criteris valorables, determinin la puntuació en aquesta fase. I demano q ho digui la llei pq sino passen coses com la de la darrera convo de l'A1 q soles valora 2 elements i un d'ells determina el resultat de la puntuació de la fase de concur (soles valora anys treballat i Actic). Si per llei s'obliga a q el barem sigui ponderat, establint criteris i límits màxims i mínims tindrem una millor llei i uns barems més justos i adequats per a avaluar els mèrits dels aspirants a la funció pública. Proposo un barem com a exemple del q podria plantejar la nova llei, però no cal q sigui necessariament aquest; però si més no q sigui ponderat i valorant oto allò q sigui valorable i aporti qualitat al servei públic

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...