" class="part-icon-bars">

Consulta Pública prèvia relativa al Projecte d’Ordre d’acreditació de les persones físiques o jurídiques privades com a proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

Acreditació de les persones físiques o jurídiques privades com a provehïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Fase 2 de 2
Retorn 01-04-2020 - 14-04-2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Desplegament del Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada per a l'acreditació de les persones físiques o jurídiques que vulguin prestar serveis a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, amb l'objectiu d'especificar els criteris que es tindran en compte per a l’acreditació per a cada tipologia de servei, per tal que entitats, persones físiques o jurídiques privades que es vulguin acreditar ho puguin fer d’acord amb els criteris fixats per una ordre de la persona titular del Departament de la Generalitat competent en matèria de serveis socials.

Actualment s’està tramitant el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que es troba en la darrera fase de la seva tramitació, i regula el règim jurídic de l’acreditació de les persones físiques o jurídiques privades per ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

L’Acreditació es concep com el procediment d’avaluació d'una persona física o jurídica privada que presta serveis socials de titularitat pública a la ciutadania. Aquesta avaluació serveix per reconèixer que aquestes persones prestadores de serveis, compleixen els estàndards de qualitat exigits reglamentàriament per l'Administració de la Generalitat per a aquesta finalitat. L’acreditació és un requisit indispensable per ser proveïdor de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i és la garantia de la correcta prestació dels esmentats serveis.

L’àmbit d’aplicació són totes les persones físiques o jurídiques que vulguin prestar serveis socials especialitzats relacionats amb l’autonomia personal i la discapacitat, l’atenció a la infància i l’adolescència i la violència masclista.

El Projecte de Decret, en el seu article 8, especifica quins han de ser els requisits que hauran de complir les persones físiques o jurídiques privades interessades per poder-se acreditar per a prestar serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Les sol·licituds per poder-se acreditar es tramitaran a instància de l'interessat i tot el tràmit es farà per via telemàtica.

En aquest procediment es crearà un Comitè d’Acreditació, que serà l'òrgan competent que emetrà la proposta de resolució motivada que acrediti o denegui l’acreditació sol·licitada, d’acord amb els requisits, les condicions i els criteris establerts per a cada tipologia de servei.

La resolució la dictarà la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials i es notificarà d'acord amb el procediment que fixarà l'Ordre.

Preguntes que orienten la participació:

  • Aquesta normativa pot simplificar el procés de provisió de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública?
  • Creus que aportarà alguna millora als drets de la ciutadania?
Què es decideix La implantació d'un sistema extracontractual per a l'acreditació de persones físiques o jurídiques privades per a ser prestadores de serveis públics de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
Qui participa Ciutadania en general i persones físiques o jurídiques privades per a ser prestadores de serveis públics de la Xarxa de Serveis Socials
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Unitat promotora DG Protecció Social
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Març de 2020
Data de finalització 31 de Març de 2020
Referència: II-PART-2020-03-323

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ordreacreditacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ordreacreditacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Seguidores