" class="part-icon-bars">

Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Consulta pública prèvia per la elaboració d'un projecte d'ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Fase 3 de 3
Retorn 15/05/2023 - 15/06/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es proposa la modificació de l'Ordre 130/2014, de 22 d’abril, en la que s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes, la participació en el finançament dels beneficiaris i/o beneficiàries i les quanties mínimes garantides per a les despeses personals. Concretament, es vol modificar les quanties mínimes garantides per a les despeses personals dels usuaris/es dels serveis de Comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, Pis amb suport per a persones amb drogodependències, Llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida i Llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida. El motiu de la modificació és ampliar les quanties mínimes garantides per a les despeses personals dels usuaris/es d'aquests serveis, equiparant-los als d'altres serveis.

A l’Ordre 130/2014, de 22 d’abril, s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i la participació en el finançament dels beneficiaris i/o beneficiàries. També s’assenyalen els criteris de càrregues familiars, renda i patrimoni que caldrà considerar per a la valoració de la capacitat econòmica, així com els percentatges per determinar la quantitat mínima garantida per a les despeses personals en els prestacions de servei no gratuïtes.

Les quanties mínimes garantides per a les despeses personals es calculen a partir de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), tenint en compte els percentatges establerts a l’Ordre esmentada.

Els percentatges determinats per calcular les quanties mínimes garantides per a despeses personals per als serveis de Comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, Pis amb suport per a persones amb drogodependències, Llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida i Llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida, es troben per sota dels determinats per a altres serveis que són equiparables.

De fet, ORDRE TSF/8/2019, de 15 de gener, de modificació de l'annex de l'ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril, va introduir la modificació d’algunes de les prestacions de serveis no gratuïtes, no modificant les quanties mínimes garantides per a les despeses personals dels serveis de Comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, Pis amb suport per a persones amb drogodependències, Llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida i Llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida.

Per altra banda, com indicador clar de iniquitat, alguns d’aquests serveis que són equiparables, atenen persones que han de tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat, la qual cosa implica un nivell d’autonomia personal inferior del de les persones beneficiàries dels serveis de Comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, Pis amb suport per a persones amb drogodependències, Llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida i Llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida. Aquests fet agreuja la situació comparativa, ja que a més autonomia personal, més necessitat de tenir una major capacitat econòmica per fer front a una vida amb un nivell més alt d’independència.

Per revertir aquesta situació, equiparar i igualar en drets els usuaris i/o usuàries dels serveis objecte d’aquesta Ordre és pertinent la modificació dels percentatges que s’utilitzen per determinar la quantitat mínima garantida per a les despeses personals en els prestacions de servei no gratuïtes, tal com s’indica a continuació:

     Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat baixa, es proposa passar del 75% del IRSC al 100%.

·       Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat alta, es proposa passar del 75% del IRSC al 100%

·       Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat baixa, es proposa passar del 40% del IRSC al 60%

·       Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat mitjana es proposa passar del 40% del IRSC al 60%

·       Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat alta es proposa passar del 40% del IRSC al 60%

·       Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat baixa, es proposa passar del 75% del IRSC al 100%

·       Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat alta, es proposa passar del 75% del IRSC al 100%

·       Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, es proposa passar del 50% del IRSC al 60%

Qui hi participa Ciutadania en general i, especificament, entitats del sector de la salut mental, addiccions i VIH.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Direcció General de Serveis Socials.
Unitat promotora Servei de Programes Sectorials. Subdirecció General d'Anàlisi i Programació. Direcció General de Serveis Socials.
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Abril de 2023
Data de finalització 15 de Maig de 2023
Referència: II-PART-2023-04-571

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ordredemodificaciocapacitateconomica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ordredemodificaciocapacitateconomica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

18

Seguidores