" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota la informació de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El grup de treball format per representants dels dos centres públics d’ensenyaments de dansa a...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
A continuació es presenten, incorporant comentaris, les observacions plantejades per part de...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Article 3. Àmbit d’aplicació ,Article 15. L’orientació a l’educació...
SecundàriaEls coordinadors de nivell o d'etapa, vetllen per a la coordinació de l'acció tutorial...
Des de l'ACPO i en el marc de la fase de consulta sobre la proposta de Decret d'orientació...
Ismael Algaba Ouled-Driss
Adjunto un pdf atès que la quantitat de caràcters disponibles no em permet, de cap manera fer la...
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
Proposem afegir al final de l'article 6: "Aquest àmbit inclou la comprensió del món laboral, del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Hi ha una opció potent i accessible que ja ha començat a caminar en alguns territoris: el treball...
Les meves propostes són:Incloure orientadors a totes les etapes educatives i posar en valor...
La inclusió a l’FP és un dret reconegut. El Decret d’inclusió és d’aplicació a aquesta etapa...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
Quan fa referència a “l’orientació ha de tenir en compte el moment evolutiu de cada alumne o...
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Enfortir els vincles amb empreses i professionals
Treballar i enfortir les competències i...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
1. La necessitat de crear la figura de l’orientador/psicopedagog a les escoles d’EI i EP, a més...
Document adjunt amb propostes relatives a: 1) Afegir punts a les funcions de l’Administració i...
Capítol II, art 6, a l'àmbit professional, l'orientació laboral és un procés "que permet adquirir...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Afegir un apartat en referència a la intervenció dels EAP en tots els processos d'orientació educativa, especialment amb l'alumnat NEE
 • Creat el
  03/03/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
S'han de concretar més les funcions del professorat d'OE, precisament per tractar-se del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmenes d’adició: Article 8. Les accions d’orientació. La referència a la “cotutoria” no està...
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
En Art. 24, cladria concretar el tipus de formació requerida per a exercicir tasques...
 • Creat el
  12/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0