" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

El rol del claustre en l’orientació

19/01/2023 22:43  

L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria de tenir la responsabilitat de dissenyar i implementar totes aquelles accions i/o mesures que, des de les diferents matèries, contribueixin a enriquir la tasca orientadora que ja es fa des del departament d'orientació i en l'àmbit d'acció tutorial.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-01-86526
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/f/3674/proposals/86526/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/f/3674/proposals/86526/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Hannes

Partint de la premissa que l’orientació és una tasca que és corresponsabilitat de tot el professorat del centre educatiu, cal definir els diferents rols i tasques que tindrà el cos docent en el procés orientador.
En aquest sentit, proposem que l’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, assumeixi la responsabilitat de dissenyar i implementar totes aquelles accions que, des de les diferents matèries, contribueixin a enriquir la tasca orientadora.

Això és molt bonic sobre el paper però té tots els números de sortir malament. Els suports visuals per a una persona autista els ha de fer una logopeda, les adaptacions en entorn natural una terapeuta ocupacional,...
Podem enviar sabaters q saben cosir cirurgies, de cosir en saben, no?
L'equip docent podem implantar però els materials s'han d'adaptar a les necessitats de casa criatura en funció de les dificultats. No es tracta de pictografiar tot pq és autista sinó de donar els suports adaptats a les necessitats de la persona

A partir d’aquesta línia de treball, plantegem la necessitat de que s’adoptin, per part dels diferents àmbits del centre, totes aquelles accions i/o mesures que condueixin a:

El disseny (i posterior implementació), per a les diferents etapes de l’Educació Secundària Obligatòria, d’activitats d’aula que incloguin aspectes que poden resultar d’interès per a l’orientació de l’estudiant en aquell àmbit específic. Aquestes activitats es faran sempre a l’empara dels diferents currículums de les assignatures, respectant-ne els fonaments i continguts que han de portar al desenvolupament competencial esperat i integrant l’aspecte orientador a través d’un procés d’infusionat amb els mateixos.


L’establiment dels objectius previstos, des del punt de vista de l’orientació, per a aquestes activitats i el disseny les eines de seguiment i avaluació necessàries que permetin contrastar-ne el grau de consecució.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...