" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta consulta pública té per objectiu obtenir informació per tal de copsar l’opinió, la sensibilitat i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’orientació educativa i optimitzar el desenvolupament del marc normatiu.


Objectius de la consulta


L’Orientació educativa no té un marc referencial clar a l’ordenament del sistema educatiu a Catalunya i això fa que la seva pràctica respongui al criteri diferent de cada centre o professional. A més, a Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea clara i fonamentada d’allò que volen fer és excessivament alt i repercuteix en el fracàs i l’abandonament educatiu postobligatori.

Els acords internacionals i europeus en matèria d’educació i també la legislació vigent a Catalunya, assenyalen l’orientació educativa com a una prioritat.

Les accions desenvolupades per l’administració educativa fins a l’actualitat - de caràcter no normatiu - no han proporcionat un marc conceptual i referencial que faciliti i impulsi l’exercici de l’orientació educativa als centres de primària i secundària. Els recursos disponibles són dispersos i no cobreixen les principals necessitats que en matèria d’orientació té l’alumnat com tampoc les necessitats que en qüestió de recursos necessita el professorat i els professionals de l’orientació.

Aquests arguments reclamen la necessitat de desenvolupar un marc referencial i normatiu per a ordenar, articular i desenvolupar una proposta d’orientació educativa per al conjunt del sistema educatiu.

La proposta de l’Orientació Educativa que es proposa inclou l’orientació personal, social, acadèmica i professional i l’acció tutorial, així com totes les funcions transversals del sistema educatiu i de responsabilitat compartida entre els diferents equips educatius que han de contribuir a que cada persona i cada grup es desenvolupi globalment i construeixi un projecte personal, acadèmic i professional amb raonables possibilitats d’assoliment.

L’objectiu de la consulta pública és rebre aportacions respecte dels objectius de la proposta i de les línies d’actuació proposades.

Aquesta consulta pública prèvia, així com, les consultes que posteriorment es faran en el marc del desenvolupament del Decret, configuraran també una oportunitat única per impulsar altres accions com el desenvolupament de plans de formació inicial i permanent de les professionals amb responsabilitats en l’orientació, o l’estructuració d’un repositori de recursos per l’orientació a les diferents etapes, entre d’altres.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Quins aspectes del sistema actual d’orientació educativa considereu que convindria millorar?
 2. Quins elements de caràcter personal o material creieu que caldria disposar per oferir un sistema d’orientació educativa de qualitat?
 3. Considera que s’ha descrit adequadament la problemàtica relacionada amb l’orientació educativa als centres educatius?
 4. Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració Educativa de la Generalitat de Catalunya?
 5. S’haurien de preveure altres objectius diferents? Quins?
 6. Quines propostes d’actuació en matèria d’orientació caldria prioritzar i/o afegir?

Propostes (segona fase) Veure tots (5)

Disposar d'un Model d'Orientació educativa definit en cada etapa educativa, que fixi les funcions...
Projectes d'orientació als centres educatius liderat pels orientadors per poder orientar a...
Cobrir necessitats bàsiques laborals per poder cobrir les necessitats socio-emocio-educatives d'altri
1OE/curs, 1 educadorx social (o integradorx social) per insti (max 2 línies)
No duplicar...
 • Creat el
  11/05/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Lideratge clar, en quan a la direcció i visió de l'orientació als centres des del departament...
 • Creat el
  10/05/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Veure tots (5)

Propostes (primera fase) Veure tots (91)

L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Veure tots (91)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania, especialment a la comunitat educativa i amb especial referència als professionals de l’orientació educativa
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d'Alumnat
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Desembre de 2022
Data de finalització 22 de Juliol de 2023
Referència: II-PART-2022-12-549

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>